Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Concierge Management s.r.o., se sídlem Ukrajinská 1487/2A, 101 00 Praha 10, IČ: 24658928, DIČ: CZ24658928, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164026/
MSPH (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

jméno a příjmení
název společnosti
adresa
e-mailem
telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání emailového newsletteru a poskytování služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle jeden rok od poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@comn.eu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti Concierge Management s.r.o., Ctiradova 12, 140 00 Praha 4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby
Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.