Naše Destination Management Company (DMC) prokázala nejenom schopnost být expertem v nabízení místního know-how a logistického plnění, ale je rovněž považována za odborníka v oblasti pořádání konferencí, pobídek, gala večeří, teambuildingových aktivit, jednání a akcí vedoucích ke zvýšení motivace zaměstnanců.
My, jako Profesionální Organizátor Konference/Kongresu (PCO), se specializujeme na organizaci a management kongresů, konferencí, seminářů, teambuildingů a podobných událostí. PCO poskytuje kompletní služby pro správu konferencí včetně (ale nejenom to):

  • Návrh konference.
  • Rozvíjení programu.
  • Výběr místa konání a jeho rezervaci.
  • Pronájem audiovizuální techniky, logistiky, IT podpory.
  • Management volného času.
  • Marketing, finanční management.
  • Financování, sponzoring.
  • Kontrola rozpočtu dané akce.